Káva

 

Espresso  45 Kč

100% Arabica od nejlepších světových producentů

Caffé Latté  60 Kč

espresso dolité horkým mlékem

Cappuccino  60 Kč

espresso s mléčnou mikropěnou

Lungo   45 Kč

espresso s větším objemem vody

Káva bez kofeinu  45 Kč

Horká čokoláda 0,2 l    60 Kč

se šlehačkou

Lavina 0,2 l  75 Kč

červené víno, skořice, med, citrón a Becherovka

Mléko nebo sojové mléko  0,05l  5 Kč

[:en]

Espresso  45 Kč

100% Arabica from the best producers in the world

Lungo  45 Kč

espresso with larger volume of water

Caffé Latté  60 Kč

espresso poured hot milk

Cappuccino  60 Kč

espresso with milk microfoam

Cofeine-free coffee  45 Kč

Hot chocolate  45 Kč

with whipped cream

Avalanche 0,2 l  60 Kč

Becherovka,red wine, cinnamon, lemon, honey

Milk or soy milk 0,05l  5 Kč

[:ru]

Экспрессо 45 Kč

100% Арабика с лучших производителей в мире

Экспрессо Велке 45 Kč

эспрессо с большим объемом воды

Капучино  60Kč

Латте  60Kč

экспрессо с горячим молоком

Кофе без кофеина  45 Kč

Горячий шоколад  60 Kč

со сливками

Лавина 0,2 л 75 Kč

красное вино, корица, мед, лимон и Бехеровка

Молоко или соевое молоко 0,05 л 5 Kč

[:de]

 

Espresso  45 Kč

100% Arabica von den besten Herstellern der Welt

Lungo  45 Kč

Espresso mit größeren Wassermenge

Caffé Latté   60 Kč

Espresso gegossen heiße Milch

Cappuccino  60 Kč

Espresso mit Milch Mikroschaum

Koffeinfreier Kaffee 45 Kč

Heisse Schokolade 0,2 l 45 Kč

mit Schlagsahne

Lavine  0,2 l  75Kč

Rotwein, Zimt, Honig, Zitron und Becherovka

Milch oder Sojamilch 0,05l  5 Kč